Brno značenje

Brno, upravno središte Južnomoravske pokrajine, Češka; gl. grad pov. pokrajine Moravske; 388 000 st. Got., renesansni i barokni spomenici. Sveuč. Ind. turbina, parnih kotlova, strojeva, el. uređaja, porculana, kristala. – Prapov. naselje; u 5–6. st. napučeno Slavenima; u Velikomoravskoj državi 838–906; od 10. st. s manjim prekidima pripadala Češkoj; pod vlašću hrv.-ug. kralja Matije Korvina 1468–90; 1526–1918. pod Habsburgovcima, zatim u Čehoslovačkoj.