Brlić značenje

Brlić, Andrija Torkvat (1826–68), hrv. političar; surađivao s J. Jelačićem i J. J. Strossmayerom; 1850–51. tajnik Matice ilirske, 1861. zastupnik u Hrv. saboru za vojnu krajinu, čije je ujedinjenje s Hrvatskom tražio. Dnevnik (za god. 1844–65).