Brjansk značenje

Brjansk, grad i pristanište na Desni, središte Brjanske oblasti, Rusija; 431 600 st. Spominje se 1146. Metalurgija, strojogradnja, ind. cementa.