British Columbia značenje

British Columbia (Britanska Kolumbija), pokrajina u Z Kanadi; 947 800 km2, 3 907 738 st. Upravno središte Victoria, najveće Vancouver. Pretežito planinsko područje bogato šumama, rijekama i jezerima. Rudnici olovnih, bakrenih, zlatonosnih ruda; ležišta nafte. Obojena metalurgijaKitimat«, najveća tvornica aluminija na svijetu), drvna ind., kem. ind., filmska ind.; brodogradnja.