britanija-metal značenje

britanija-metal, legura kositra i antimona, sa nešto bakra, cinka i bizmuta; upotrebljava se za izradbu pribora za jelo.