Britanci. značenje

Britanci. 1. Skupni naziv za stanovnike Velike Britanije (Engleze, Škote, Velšane). 2. Kadšto i naziv za stanovnike brit. Commonwealtha.