briket značenje

briket (franc.), opekica, mala cigla; čvrsto tijelo različita oblika (najčešće pločasta) dobiveno od komadića ili otpadaka ugljena, piljevine ili dr. materijala uz dodatak vezivne tvari tlačenjem (briketiranjem).