brigada značenje

brigada (franc. iz tal.), viša taktička jedinica združenih rodova kopnene vojske (sastoji se od 2–5 bataljuna ili diviziona).