Bridges značenje

Bridges, Robert (1844–1930), engl. klasicistički pjesnik goleme erudicije, »posljednji viktorijanac«, lirik, teoretičar umjetnosti i esejist. Prometej; Eros i Psiha; Testament ljepote.