Brezovački značenje

Brezovački, Tituš (1757–1805), hrv. komediograf i pjesnik; kajkavac, izrazit dramski talent, vjerno prikazuje hrv. polit. prilike na prijelazu stoljeća: Matijaš grabancijaš dijak; Diogeneš ili sluga dveh zgubljeneh bratov.