Bretanja značenje

Bretanja (franc. Bretagne), poluotok i pov. pokrajina a danas adm. regija u SZ Francuskoj, 27 208 km2, upravno središte Rennes. 2 906 200 st. – Keltsku Armoricu zauzeo Cezar ← 57/56. Pod vlašću Franaka od 6. st., samostalna potkraj 9. i poč. 10. st. U 12. st. pod engl. krunom, a od 13. st. pod francuskom. Pripojena Francuskoj poč. 16. st.