Brest značenje

Brest, grad i luka u SZ Francuskoj; 149 630 st. Vojno-pomor. uporište, pomor. škola. Brodogradnja, kem. i tekst. ind. – U II. svj. r. pod okupacijom Nijemaca; oslobodile ga am. jedinice generala G. S. Pattona 18. 9. 1944.