Brentano značenje

Brentano, Ludwig Joseph (1844–1931), njem. ekonomist; pripadnik mlađe pov. škole, jedan od vodećih »katedarskih socijalista«. Suvremene radničke udruge; Njemačke carine.