Bremen značenje

Bremen, sav. pokrajina (Land) u SZ dijelu Njemačke, sastoji se od gradova i luka Bremen i Bremerhaven; 404 km2; 659 650 st. Gl. grad Bremen. Brodogradnja, metalurgija, metaloprerađivačka, prehr., kem. i petrokem. ind.