Breitbach značenje

Breitbach, Joseph (1903–80), austr. pisac i novinar, veći dio života proveo u Parizu. Pisao romane, pripovijetke i drame. Izvještaj o Brunu; Gavranski broj.