Braun-Blanquet značenje

Braun-Blanquet, Josias (1884–1980), švic. botaničar; utemeljitelj fitocenološke škole Zürich-Montpellier, osnivač Međunar. geobotaničke stanice u Montpellieru (→ Sigma), istraživač flore i vegetacije Europe i S Afrike. Sociologija bilja (temeljno fitocenološko djelo).