Braun značenje

Braun, Matyaš (1684–1738), austr. kasnobarokni kipar; od 1710. radio u Pragu (kipovi za most na Vltavi).