Brandenburška vrata značenje

Brandenburška vrata, slavoluk u središtu Berlina (podignut 1789) na Z kraju ulice Unter den Linden; od 1945. prijelaz na demarkacijskoj liniji između sovj. i zapadnosavezničke okupacijske zone, a 1949–89. granični prijelaz između DR i SR Njemačke; od 1961. pregrađena zidom (Berlinski zid), ponovno otvorena 1989. Simbol razdvojenosti njem. naroda nakon II. svj. r. i polit. podijeljenosti svijeta na I i Z blok.