brana značenje

brana, pregrada korita tekućice, ob. služi za stvaranje akumulacijskoga jezera.