Brakpan značenje

Brakpan, grad u pokrajini Gauteng, Južnoafrička republika; 130 460 st. Metalurgija; ležišta zlata i uranove rude.