bráhman. značenje

bráhman. 1. Sv. riječ ili izreka Veda. 2. Indij. vrhovno božansko načelo; prapočelo svakog bitka, duša svijeta (→ Brahmā). 3. brahmán, u hinduizmu, pripadnik najviše, svećeničke kaste (o. 6% stanovništva Indije).