Bougainville značenje

Bougainville, Louis-Antoine de (1729–1811), franc. pomorac; vodio prvu franc. pomorsku istraživačku ekspediciju na put oko svijeta, istraživao mnogobrojne otoke u Tihom oceanu. Po njemu su dobili ime otok B. i dva morska prolaza te rod južnoam. biljaka penjačica (→ bugenvilija).