Botticelli značenje

Botticelli, Sandro (1445–1510), tal. slikar sakralnih, mitoloških i alegorijskih kompozicija (Proljeće; Venerino rođenje), te madona i portreta; gl. predstavnik tal. rane renesanse, osebujni su njegovi poetizirani ženski likovi. Freske u Sikstinskoj kapeli u Rimu.