Bošković značenje

Bošković, Ruđer (1711–87), hrv. fizičar, matematičar, astronom i filozof; isusovac. Jedan od posljednjih univerzalnih ljudi eur. humanističke tradicije (uz ostalo i arhitekt, arheolog i pjesnik), B. je najveći hrv. učenjak svojega doba, istaknut prethodnik moderne fizikalne znanosti, utemeljitelj dinamičke atomistike; kritičar skolastičkih i metafizičkih zabluda na području prirodnih znanosti. Filozofija prirode; O sunčevim pjegama; Radovi iz optike i astronomije; Elementi opće matematike; O djeljivosti tvari i počelima tijela.