boravište značenje

boravište, pravo mjesto privremenog zadržavanja, za razliku od prebivališta (domicila), mjesta stalnog boravka.