Bopp značenje

Bopp, Franz (1791–1867), njem. lingvist; osnivač poredbene gramatike indoeur. jezikâ. O konjugacijskom sustavu sanskrta, zenda…; Poredbena gramatika indogermanskih jezika.