boogie-woogie značenje

boogie-woogie, u jazzu, poseban način glasovirske interpretacije → bluesa. Karakteristična je punktirana ritmička figura koja se ponavlja u pratnji te bogato varirana melodija bluesa u gornjoj dionici. Proširio se o. 1920. iz Chicaga.