bon značenje

bon (franc.), doznaka i obveznica na određeni iznos novca, plativa po viđenju, ili u određenom roku, a glasi na ime ili na donosioca; potvrda da je primljen određeni iznos novca; doznaka za racioniranu robu.