boksit značenje

boksit (franc., po mjestu ’Les Baux-de-Provance), gl. ruda aluminija, mineral-agregat hidratiziranih aluminijevih oksida (dijaspora, bemita i hidrargilita) s oksidima željeza (od čega je crvenosmeđe boje), kaolinom, kremenom i dr. U nas u Istri, Dalmaciji.