Böhm Bawerk značenje

Böhm Bawerk, Eugen von (1851–1914), austr. državnik i ekonomist; predstavnik austr. ekon. škole. Pokušao objasniti profit subjektivnim i objektivnim činiteljima. Povijest i kritika teorije kamata; Osnove teorije vrijednosti dobara.