Bohinjsko jezero značenje

Bohinjsko jezero, ledenjačko jezero u Bohinjskoj kotlini, SZ Slovenija; 3,2 km2, najveća dubina 45 m; pritok Savica, odvirak Sava Bohinjka. Turizam; klimatska lječilišta.