Bogojavljenje značenje

Bogojavljenje (Epifanija), Tri kralja, jedan od najstarijih kršć. blagdana, slavi se 6. 1.; objava Boga u osobi Isusa iz Nazareta pri poklonu triju mudraca. Uz blagdan su vezani razni nar. običaji. Također hrv. državni blagdan (Sveta tri kralja).