Bogišić značenje

Bogišić, Rafo (1925-2010), hrv. knjiž. povjesničar starohrv. renesansne i barokne književnosti. O hrvatskim starim piscima; Statut grada Dubrovnika.