Bog značenje

Bog (lat. Deus, grč. Theos, hebr. Jahve, arap. Allah), vrhovno biće, stvoritelj i uzdržavatelj svemira i ljudi. B. je sr. pojam religije pa svaka određuje kako se mora u nj vjerovati i kako ga treba štovati. Kršć. vjera u jednoga B. nalazi svoje temelje u monoteizmu Staroga zavjeta. Kršćanstvo se temelji na objavi B. u osobi Isusa Krista iz Nazareta u kojemu je ime Božje dobilo konkretan sadržaj: otac i spasitelj svijeta.