Bobetko značenje

Bobetko, Janko (1919–2003), hrv. general i političar; sudionik antifaš. rata (1941–45); na visokim zapovjednim dužnostima u Jugoslavenskoj narodnoj armiji do umirovljenja 1972 (u činu general potpukovnika), a od 1992. u Hrvatskoj vojsci (kao general zbora). 1992–95. načelnik Glavnoga stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, potom saborski zastupnik (do kraja 1999). Umirovljen u činu stožernog generala.