Blume značenje

Blume, Friedrich (1893–1975), njem. muzikolog; gl. urednik opsežne enciklopedije Glazba u prošlosti i sadašnjosti, autor mnogobrojnih studija iz povijesti njem. glazbe.