blokada značenje

blokada (tal.). 1. Skup mjera voj., polit. i ekon. pritiska radi izolacije neke države ili voj. bloka. 2. Izolacija voj. jedinice okruženjem, zatvaranjem prilaza i komunikacija.