Bjelovar značenje

Bjelovar, grad na J podnožju Bilogore, Hrvatska; 27 783 st.; središte županije. Prehr., građev., drvna i metalna ind. – Spominje se 1420; u 18. st. uporište za obranu od Turaka.