Bjelorusija značenje

Bjelorusija, država u Z dijelu Istočnoeuropske nizine; 207 600 km2, 10 045 240 st. Gl. grad Minsk. Veći gradovi: Homel’, Vitebsk, Mahileŭ. Stanovnici su Bjelorusi (78%), Rusi (13%), Poljaci i dr. Pretežno nizinsko močvarno područje s 10 700 jezera; u sr. dijelu Bjeloruska uzvisina (do 345 m), na J Polesje (100–150 m). Klima umjereno kontinentalna. Rijeke: Dnjepar, Berezina, Pripjat, Bug, Njemen, Zapadna Dvina. Šume pokrivaju 30% površine. žitarice, krumpir, konoplja, šećerna repa. Stočarstvo (goveda). Bogata ležišta treseta i kamene soli. Strojogradnja, kem., drvna, prehr. i tekst. ind. – pov U 9. st. B. ulazi u sastav Kijevske Rusije, a u 12. st. raspada se na feud. područja; poč. 14. st. ujedinila se s Velikom kneževinom Litvom, a nakon sklapanja litavsko-polj. unije (1385–1569) u sastavu je Poljske. Nakon podjele Poljske potkraj 18. st. pripala je Rusiji; od 1922. kao republika u sastavu SSSR, a od 1991. neovisna država. Aleksandar Lukašenko predsj. je od 1994 (ponovno od 2001); uspostavlja autokratski režim. Tijekom 1990-ih više je sporazuma o gospodarskom i sigurnosnom povezivanju s Rusijom.