Bjelinski značenje

Bjelinski, Bruno (1909–92), hrv. skladatelj, neoklasicist; sklon lirizmu i humoru, neobično plodan autor simfonija (15), koncertantnih, komornih i vokalnih djela te opera (dječja opera Pčelica Maja) i baleta (Petar pan).