Bitola značenje

Bitola (hrv. Bitolj), grad u JZ Makedoniji; 77 470 st. Prehr., elektrotehn., tekst., kožna i drvna ind. – Podigli je Slaveni u blizini ruševina ant. Herakleje. Prvi se put spominje u pov. dokumentima u 11. st. Pod Turcima od kraja 14. st. (Monastir). Poslije balkanskog rata 1912. pripala Srbiji. 1914. okupirala je Bugarska; u II. svj. ratu Nijemci su dali poubijati sve bitoljske Židove, koji su se ondje nastanili nakon izgona iz Španjolske.