bit značenje

bit (krat. od engl. binary digit), posebna jedinica informacijskog elementa, izražena kao izbor između dviju mogućnosti: 0 ili 1, da ili ne itd. Izraz skovao am. inženjer C. E. Shannon 1948.