biserka značenje

biserka bot 1. (Lithospermum), biljni rod iz por. oštrolista; 2. (Amanita rubescens), jestiva gljiva lističarka. 3. (Numida meleagris), afr. ptica srodna kokoškama; pripitomljene se drže i širom Europe.