Birendra Bir Bikram Shah Deva značenje

Birendra Bir Bikram Shah Deva (1945–2001), nepalski kralj (iz dinastije Sahi); sin kralja Mahendre Bikrama Shaha Deve, kojega je naslijedio 1972. Okrunjen 1975., vladao do smrti.