Biot-Savartov zakon značenje

Biot-Savartov zakon (Laplaceov z.), jednadžba koju je postavio P. S. Laplace na temelju pokusa J. B. Biota i T. Savarta; s pomoću nje se izračunava magnetsko polje proizvedeno strujom na temelju oblika vodiča i jakosti el. struje; služi u proračunima el. strojeva, mjernih instrumenata i uređaja za upravljanje.