biosociologija značenje

biosociologija (grč.+lat.), znanost o zajednicama živih bića, posebno onih sa podjelom rada (pčele, mravi).