biom značenje

biom (grč.), biol zajednica organizama 1. Udruživanje jedinki biljaka ili životinja iste ili različitih vrsta na nekom prostoru. 2. Sveukupnost životnih zajednica koje na određenom mjestu slijede, ili se razvijaju jedna iz druge; primjer: listopadna ili crnogorična šuma.