bioluminiscencija značenje

bioluminiscencija (grč.+lat.), pojava luminiscencije u živih organizama, npr. u kukaca, glavonožaca, riba, bakterija, gljiva, praživotinja, rakova, mješinaca.