biološka raznolikost značenje

biološka raznolikost, broj, raznovrsnost i promjenljivost živih organizama; pokazatelj je broja vrsta globalno, u određenom području, eko-sustavu ili na staništu.