biologizam značenje

biologizam (grč.). 1. soc stajalište po kojemu se svi društv. fenomeni tumače kao biol. procesi (npr. »socijalni darvinizam«). 2. lingv dio učenja A. Schleichera koji je na proučavanje jezika pokušao primijeniti Darwinovu teoriju promatrajući jezik kao živi organizam.